Bergama’da Periyodik Raporlama Çalışması Toplantısı Yapıldı

Bergama’da Periyodik Raporlama Çalışması Toplantısı Yapıldı

1972 tarihli UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi’nin taraf devletlere yüklediği en önemli sorumluluklardan bir tanesi (Madde 29), Dünya Miras Alanlarının korunma durumlarına ilişkin her altı yılda bir rapor hazırlanmasıdır.

“Periyodik Raporlama” adı verilen bu çalışmanın hedefi: Dünya Miras Alanlarının korunma durumunun izlenmesi, alanlara ilişkin güncel veri elde edilmesi, Dünya Miras Alanlarındaki temel sorunların tespit edilmesi; bu sorunların çözümüne yönelik kararların alınmasının sağlanması; Dünya Miras Alanlarının korunmasına yönelik yerel, ulusal ve uluslararası iş birliği içeren çalışmalara olanak sağlanması bulunmaktadır.

Ülkemizin de içinde yer aldığı Kuzey Amerika ve Avrupa-Akdeniz Alt Bölgesinde, 3.Döngü Periyodik Raporlama çalışması için UNESCO Dünya Miras Merkezi tarafından detaylı bir anket çalışması hazırlanmıştır.

UNESCO Dünya Mirası Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı, ilk defa bu çalışmaya dahil edilmiştir. Bu amaçla; UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’ndan ve ICOMOS Türkiye’den temsilciler atanmıştır. Yönetişim ilkesi ile Dünya Miras Alanımızı birlikte yönettiğimiz paydaşlarımız olan Danışma Kurulu ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu Üyelerimizle birlikte Periyodik Raporlama Çalışması için biraraya geldik. Katılımcı bir yaklaşımla çalışmamızı tamamladık.

Toplantıya katılan ve Periyodik Raporlama Çalışmasına katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

AboutBergama Alan Başkanlığı

Galeri

Bir yanıt yazın