[UNESCO Bergama]
Alan Başkanının Mesajı

UNESCO Dünya Miras Alanı olan Bergama’da yaşam geçmişten günümüze iki bin yılı aşkın bir sürede kesintisiz olarak devam etmektedir. Bergama’da; Helen, Roma, Bizans, Karesi Beyliği, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Dönemlerinin izlerini görmek mümkündür. Her dönemin kendine has özellikteki mimari yapıları, tarihsel tabakalaşmayı içeren çok katmanlı bir kentin ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır. Bu kültürel katmanlar sayesinde medeniyetin öncü kentlerinden biri olmuştur.

Bergama’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dâhil olması fikri 2000’li yılların öncesine dayanmaktadır. Bu amaçla; 2000-2010 yılları arasında Yerel Yönetim ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen toplantılar, Uluslararası Bergama Kermesinde düzenlenen Kültürel Miras ve Turizm Panelleri, uluslararası fuarlara katılım sağlanması yoluyla farkındalık oluşturulması, miras alanı özelinde akademik çalışmalar yapan akademisyenlerin hazırladıkları bilimsel çalışmalar sayesinde ulusal ve uluslararası alanda Bergama’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’nde olmasının gerekliliğinin vurgulanması yoluyla yapılmıştır.

2010 yılında Bergama Belediyesi tarafından UNESCO Dünya Miras Listesi Adaylık çalışmalarının başlatılmış ve 2011 yılında “Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi” kurulmuştur. Aynı yıl Dünya Miras Geçici Listesi’ne (Tentative List) alınmıştır. Bu birim, Bergama’nın Dünya Miras Alanı olabilmesi yolundaki çalışmalarına hız vermiş, bunun sonucu olarak 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde, 2014 yılında, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne adını yazdırmıştır.

Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı; Dünyanın 999., Türkiye’nin 13., İzmir’in ise ilk Dünya Miras Alanıdır.

Bergama Alan Başkanlığı’nın amacı; Dünya Miras Alanımızın uluslararası normlara uygun bir şekilde korunmasını sağlamak için tüm paydaşların katkıları ile hazırlanan Yönetim Planı’nı uygulamaya koymak; mevzuat ile belirlenmiş olan yetki ve sorumluluklar çerçevesinde paydaşların etkin rol alacakları yıllık eylem planları ile Miras Alanının yönetilmesini sağlamaktır.

Korumayı sürdürülebilir kılmak için yerelden başlayıp ve ulusal ölçekte olması hedeflenen Kültürel Miras Farkındalık Çalışmaları kapsamında Dünya Mirası bilincini oluşturmaktadır. Bu amaçla, ilköğretim çağındaki çocuklardan ileri yaştaki tüm bireylere kadar kültürel miras farkındalık eğitimlerini vermeyi hedeflemekteyiz.

Alan Başkanlığımızın hedeflerinden biri de; koruma uygulamaları için tüm paydaşlar arasında koordinasyon görevini üstlenmektir.

Bergama’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’nde olması, Dünya Miras Alanımızın tanınmasında, korunmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bir dünya markası olan Bergama, kültürel çekicilikleri konu alan kültür turizminin etkilerinin giderek artması sayesinde günübirlik ziyaretlerin yanı sıra konaklama noktası olabilme yolunda ilerlemektedir. Alan Başkanlığı olarak hedeflerimizden bir tanesi de, sorumlu turizm anlayışı içerisinde, koruma-kullanma dengesini ve turizm taşıma kapasitesini gözeterek, Bergama’nın kültür turizminden hak ettiği değeri ve payı almasında tüm paydaşlarımıza yol gösterici olmaktır.

Dr. Emre ATABERK
Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Başkanı