Doç. Dr. Güler ATEŞ

[Kazı Başkan Yardımcısı - Celal Bayar Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi]

Doç. Dr. Şehnaz ERASLAN ALICIGÜZEL

[T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Temsilcisi]

M. Kaan ERGE

[İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Temsilcisi ]

Nilgün USTURA

[Bergama Müze Müdürlüğü Temsilcisi]

Deniz DURDU

[İzmir II Numaralı KVKK Müdürlüğü Temsilcisi ]

Didem GÜNDOĞDU

[İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Temsilcisi]

Meral BÜYÜKSOY

[İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Temsilcisi]

Korhan MANGIR

[İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Temsilcisi]

Hasan KOÇ

[Bergama Kaymakamlığı Temsilcisi]

Berna BOZKURT

[İzmir Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi]