[ 1 Aralık 2022 by Bergama Alan Başkanlığı 0 Comments ]

Alan Yönetim Planı GZFT Analizi Çalıştayı

İzmir Kalkınma Ajansı desteğiyle hazırlanan, 2023-2028 yıllarını kapsayan, Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Yönetim Planı çalışmaları için Bergama Belediyesi Haluk Elbe Toplantı Salonu’nda Dünya Miras Alanın Güçlü Yönleri, Zayıf Yönleri, Fırsatları ve Tehditlerini içeren GZFT Analizi Çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştaya; Danışma Kurulu Üyeleri ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu Üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mahalle Muhtarları, Meslek Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları, Turizm İşletmecileri ve Üniversite Öğrencileri katıldı.

Bergama Belediye Başkanı Sn. Hakan Koştu’nun açılış konuşmasından sonra Bergama Alan Başkanı Dr. Emre Ataberk Dünya Miras Alanımız hakkında yapılan çalışmalar ile çalıştayın yöntemi hakkında bilgi verdi. Şehir Plancısı Serdar Nizamoğlu’nun Miras Alanına ilişkin sunumunun ardından çalıştay kısmına geçildi. Miras Değerleri, Sosyo-Ekonomik Yapı, Mekansal Yapı ve Planlama, Ziyaretçi Yönetimi, Risk ve Yönetsel Yeterlilik konu başlıkları altında katılımcıların değerlendirmeleri ile Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditleri içeren analiz tabloları oluşturuldu ve kayıt altına alındı. Çalıştay sonuçlarından hedeflenen; taslak eylem setinin belirlenmesi ve raporlanarak katılımcılarla iletilmesidir.

Çalıştaya katılan tüm paydaşlarımıza Alan Yönetim Planımıza yaptıkları değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

 

AboutBergama Alan Başkanlığı

Galeri

Bir yanıt yazın