UNESCO Dünya Mirası Bergama Anketi

Bergama UNESCO çalışmaları için anket yapıldı

“Sonuçlar Çarpıcı Çıktı”

Kadim şehir Bergama’nın UNESCO Dünya Mirası listesine girişinin 7’nci yılında şehir halkı ile bir anket çalışması yapıldı.

Bergama Belediyesi UNESCO Dünya Mirası Alan Yönetimi ile Bergama Kültür ve Sanat Vakfı (BERKSAV) işbirliğinde gerçekleştirilen ankette çarpıcı sonuçlar elde edildi. Anket sonuçları ile ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Hakan Koştu, “2014 yılında tarihi şehrimiz Bergama, UNESCO Dünya Mirası Listesine girmesine rağmen, anket sonuçları bize gösteriyor ki; o günden sonra şehir halkı için yeterli seviyede bilgilendirme çalışması yapılmamış. Yerelde yetersizlik ve memnuniyetsizlik hissinin görece olarak daha baskın olduğu görülüyor” dedi.

ALAN BAŞKANI DR. EMRE ATABERK SONUÇLARI BAŞKAN KOŞTU’YA SUNDU

Tarihi şehir Bergama’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmasına neden olan üstün evrensel değerlere ilişkin Bergama sakinlerinin ve ziyaretçilerinin görüşlerini almak amacıyla uygulanan anketin ön değerlendirme raporu, geçtiğimiz aylarda UNESCO Dünya Mirası Bergama Alan Başkanlığı’na atanan Dr. Emre Ataberk tarafından Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ’ya sunuldu.

BAŞKAN KOŞTU; “UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NE DAHİL OLMAK ÖNEMLİ, AMA ALTINI DOLDURACAK ÇALIŞMALAR YAPMAK GEREKİYOR”

Geçtiğimiz yıl 15-31 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi olarak uygulanan 15 soruluk anket kapsamında 1034 kişiye ulaşıldığını açıklamasında ifade eden Başkan Koştu, “Alan Yönetim Birimi’nin bugüne kadar yaptığı çalışmalar hakkında yerelde yetersizlik ve memnuniyetsizlik hissinin görece olarak daha baskın olduğu görülmektedir. Burada katılımcıların 2011-2014 yılları arasında Bergama’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınma süreci ile 2014 yılında listeye alındıktan sonra günümüze kadar olan süreç hakkında düşünsel ayrım gözetmesi dikkat çekicidir. 2011-2014 yılları arası UNESCO çalışmaları genelde iyi anılırken, 2014 yılı sonrasından günümüze kadar olan süreçte ise beklentilerin gerçekleşmediğine ilişkin görüşler göze çarpmaktadır” dedi.

BAŞKAN KOŞTU; ANKET SONUÇLARI YOL GÖSTERİCİ”

Anket sonuçlarının bir bütün olarak değerlendirildiğinde önemli bir yol gösterici olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Ankete katılanların Bergama’nın kültürel miras alanları ile % 70’in üzerinde bir ziyaret ilişkisi olduğu halde, Bergama’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınma tarihi gibi temel bir bilgi hakkında doğru cevap verme oranının % 38.5 olması oldukça düşündürücüdür. Üstelik ulaşılan kitle; çevrimiçi erişim olanakları olan ve sosyo-ekonomik seviyesi yüksek bir gruptan oluşmaktadır. Bu yönü ile örneklemin eğitim düzeyinin yüksek olmasına rağmen Bergama’nın çeşitli mahallelerinde ikamet eden katılımcıların önemli bir çoğunluğunun, miras alanının listeye girişi sırasında ilçede yaşamını sürdürdüğünü fakat bu durumun hafızalarında yer etmemiş olduğunu düşünmek mümkündür. Bergama’nın sahip olduğu eşsiz kültürel değerlerle ilgili olarak halktan gelen güçlü bir bilgilendirme talebinden bahsetmek mümkündür.  Alanın UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almasının olası getirileri konusunda kamuoyunun genelde olumlu bir yargıya sahip olduklarını söylemek mümkündür” dedi.

BAŞKAN KOŞTU; “HEMŞEHRİLERİMİZİN BEKLENTİSİ TURİZM YOLU İLE İSTİHDAM VE GELİR ARTIŞI”

Ankete Katılımcıların UNESCO Dünya Mirası kimliğinden beklentisinin daha çok turizm yoluyla desteklenen bir istihdam ve gelir artışı olduğuna vurgu yapan Başkan Koştu, “Bununla birlikte “saygınlık” ve “toplumsal” katkıların da yüksek oranlarla yer bulduğu sonuçlara göre; üzerinde durulması gereken önemli çıkarımlardan bir diğeri ise; “kültür-sanat” alanıdır. Alan Yönetim Birimi’nden başlıca beklentiler olarak “Bergama tanıtım çalışmaları” ve “halkın ve öğrencilerin bilgilendirilmesi” karşımıza çıkmaktadır.  Katılımcıların büyük bölümü; planlanan tanıtım çalışmalarının Bergama’nın somut ve somut olmayan tüm değerlerini, katmanlarını ve onu benzersiz kılan sayısız zenginliğini açığa çıkaracak ve ortaya koyacak bir sistematik ile ele alınması yönünde görüş bildirmektedir” dedi.

BAŞKAN KOŞTU; “EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Anket sonuçlarının Bergama Alan Başkanlığı’nın önümüzdeki süreçte yapacağı çalışmalara yön vereceğini ve eksiklerin tamamlanması noktasında önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Koştu, UNESCO Dünya Mirası Alan Yönetimi Birimi’ne ve anketin uygulanması ve analizinde paydaş kurum olan Bergama Kültür ve Sanat Vakfı’na (BERKSAV) teşekkür etti.

AboutBergama Alan Başkanlığı

Galeri

Bir yanıt yazın