Alan Yönetim Planı Arama Konferansı

2023-2028 yıllarını kapsayacak olan Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Yönetim Planının Eylem Setinde yer alacak olan amaç, hedef ve faaliyetleri değerlendirmek amacıyla Bergama Belediyesi Güzellik Ilıcası Sosyal Tesislerinde düzenlenen Arama Konferansı çok geniş bir katılım ile gerçekleştirildi.

Bergama Kaymakamı Sn. Avni ORAL, Bergama Belediye Başkanı Sn. Hakan KOŞTU, Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Başkanı Sn. Dr. Emre ATABERK ve Alan Yönetim Planı Yüklenicisi Şehir Plancısı Sn. Serdar NİZAMOĞLU’nun açılış konuşmalarının ardından Arama Konferansı çalışmalarına başlanıldı.

Arama Konferansındaki eylemler, bir moderatör ve bir raportör olacak şekilde 4 farklı masada, Dünya Miras Alanını etkileyen 4 ayrı konu başlığı altında, Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu Üyeleri, Danışma Kurulu Üyeleri, Kamu Kurumlarının Temsilcileri, Meclis Üyeleri, Alan Uzmanı Öğretim Üyeleri, STK Temsilcileri, Meslek Odaları Temsilcileri, Muhtarlar ve Turizm İşletmecilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü; Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Danışma Kurulu Başkanı/Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Demet BİNAN’ın yapmış olduğu Dünya Miras Alanımızın “Miras Değerleri” başlığı altında oluşturulan; “Kültürel Miras, Arkeolojik Miras, Mimari Miras, Somut Olmayan Kültürel Miras ve Doğal Miras” konularının yer aldığı 1.Masada; Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi, İzmir Rölöve Anıtlar Müdürlüğü, Bergama Müze Müdürlüğü, Bergama Kazı Başkanlığı, Bergama Belediyesi Meclis Üyeleri, Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi, İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı, İzmir Kalkınma Ajansı ve İzmir Ticaret Odası temsilcileri katıldı.

Moderatörlüğünü; ICOMOS Türkiye Temsilcisi/Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep ENLİL’in yapmış olduğu Dünya Miras Alanımızın “Mekânsal Yapı ve Planlama” başlığı altında oluşturulan; “Miras Değerlerinin Etkin Korunmasına Yönelik Planlama ve Uygulama Araçları ile Mekan Kalitesi” konularının yer aldığı 2.Masada; AFAD, Devlet Su İşleri 2.Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, Bergama Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Bergama Belediyesi Meclis Üyeleri, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi temsilcileri katıldı.

Moderatörlüğünü; İzmir Vakfı Temsilcisi/İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gözde ÇEVİKER’in yapmış olduğu Dünya Miras Alanımızın “Sosyal ve Ekonomik Yapı” başlığı altında oluşturulan; “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kapsayıcı Ekonomik Sektörler Araştırılması, Koruma Odaklı Sektörel Gelişim, Kapasite Gelişimi, Hizmet Kalitesinin Arttırılması, Dezavantajlı Grupların Ekonomik Aktivitelere Katılımlarının Artırılması, Bergamalıların Kültürel Miras Değerleriyle Etkileşiminin Artırılması ve Farkındalık Yaratacak Eğitim Programlarının Oluşturulması, Geleneksel El Sanatları ve Zanaatlarının Yaşatılması” konularının yer aldığı 3.Masada; İzmir Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü, Bergama Kaymakamlığı, Bergama Belediyesi Meclis Üyeleri, Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bergama Ticaret Odası, Bergama Kültür ve Sanat Vakfı, Dokuz Eylül Üniversitesi, TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu, Ulucami Mahallesi, Talatpaşa Mahallesi, Barbaros Mahallesi ve Kurtuluş Mahallesi Muhtarları katıldı.

Moderatörlüğünü; Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürhan AKTAŞ ve İzmir Vakfı Genel Müdürü Deniz KARACA’nın yapmış olduğu Dünya Miras Alanımızın “Ziyaretçi Yönetimi” başlığı altında oluşturulan; “Etkin ve Sürdürülebilir Ziyaretçi Yönetimi, Dünya Miras Alanı ve Ören Yerlerinin Erişilebilirliğinin Artırılması, Ziyaret Odaklarının Tanıtımı ve Ziyarete Uygun Hale Getirilmesi,” konularının yer aldığı 4.Masada; İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bergama Turizm Danışma Bürosu, Bergama Belediyesi Meclis Üyeleri, Bergama Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bergama Ticaret Odası, TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu, İzmir Turist Rehberleri Odası, İzmir Vakfı, Akropolis Hediyelik Eşya Satışı Temsilcisi, Kızılavlu Hediyelik Eşya Satışı Temsilcisi, Arasta Hediyelik Eşya Satışı Temsilcisi, Parşömen Hediyelik Eşya Satışı Temsilcisi ve Turizm İşletmecileri katıldı.

Ayrıca, tüm masalardaki katılımcılar, Dünya Miras Alanımızın “Yönetsel Yeterlilik” ve “Risk Yönetimi” konularında oluşturulan eylemler hakkındaki görüşlerini paylaştılar.

Masalarda yapılan çalışmalar, grup sunumları biçiminde tüm konferans katılımcıları ile paylaşıldı ve gerekli değerlendirmeler yapıldı.

UNESCO Dünya Mirası Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanının 2023-2028 yılları arasında yapılması planlanan eylemlerin, tüm paydaşlarla birlikte, koruma ve yönetişim odaklı yönetilmesi için yol haritası belirlendi.

Değerli vakitlerini ayırıp Arama Konferansımıza katılan ve katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

AboutBergama Alan Başkanlığı

Galeri

Bir yanıt yazın