Y. Mimar Seçil TEZER ALTAY

Kazı başkanlığı - Alman Arkeoloji Enstitüsü Temsilcisi